فلومتر یاسوئیچ ifm - اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق یکتا

فلومتر یاسوئیچ ifm

فلومتر یاسوئیچ  ifm

فلومتر یاسوئیچ ifm

فلومتر یاسوئیچ ifm جهت اندازه گیری فلوی سیالات و گازها مورد استفاده قرار می گیرد .فلومترهای IFM دارای خروجی 20-4 میلی آمپر و خروجی 10-0 ولت و همچنین دارای خروجی  NO/NC می باشند.

فلومتر یاسوئیچ ifm مدل SD0523

فلومتمر IFM (مدل SD0523)

فلومتر یاسوئیچ ifm مدلSD6000

 

فلومتر IFM (مدل SD6000)

فلومتر یاسوئیچ ifm مدلSDG087

فلومتر IFM (مدل SDG087)

فلومتر یاسوئیچ ifm مدل SM6404

 

فلومتر IFM (مدل SM6404)

فلومتر یاسوئیچ ifm مدل SM8000

فلومتر IFM (مدل SM8000)

فلومتر یاسوئیچ ifm مدل SM9001

فلومتر IFM (مدل SM8000)

فلومتر IFM (مدل SM8000)

 

برای اطلاعات بیشتر  وخرید محصول لطفا با ما تماس بگیرید.