فلومتر ورتکس یوکوگاوا YOKOGAWA - اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق یکتا

فلومتر ورتکس یوکوگاوا YOKOGAWA

فلومتر ورتکس یوکوگاوا YOKOGAWA

فلومتر ورتکس یوکوگاوا YOKOGAWA

اساس کار فلومتر ورتکس

اساس کار فلومتر ورتکس به این صورت میباشد که در داخل فلومترورتکس مکعب ذوزنه شکلی تعبیه شده است که وقتی فلو با فشار به مکعب ذوزنقه شکل برخورد میکند در پشت آن جریان های گردابی تولید میشود که تعدا دور و دامنه آن بستگی به میزان فلو عبوری دارد و همچنین سنسورهایی تعبیه شده است که این گرداب ها را حس میکنند و با شمارش این گرداب ها میزان فلو عبوری در فلومتر مشخص میشود این نوع فلومترها برای جریان های ضعیف مناسب نیست چون اساس کار این نوع فلومترها برای تولید جریان های گردابی می باشد و خروجی سنسور مجموعه پالس هایی است که در خروجی 4-20 میلی آمپر تولید خواهد شد و این نوع فلومتر ها در جایی که لرزش داشته باشد مناسب نیست.

اندازه گیری فلو در فلومتر ورتکس به صورت حجمی بوده که البته برای اندازه گیری به صورت جرمی در مواردی مانند بخار بایستی با استفاده از ترانسمیتر فشار جداگانه و همچنین سنسور دما و اتصال آنها به فلو کامپیوتر به محاسبه جرم عبوری یا مقدار انرژی جابجا شده پرداخت

کاربرد فلومتر ورتکس:

مناسب برای اندازه گیری بخار و گازها

تعریف فلو:

به مقدار حجم یا جرم عبوری سیالات داخل لوله ها در واحد زمان فلو می گویند که دو نوع فلو است

1-حجمی

2-جرمی

روشهای فلو سنجی به دو صورت میباشد

1-روش مستقیم

2-غیرمستقیم

فلومتر ورتکس یوکوگاوا مدل digital YEWFLO vortex flow meter

فلومتر ورتکس یوکوگاوا مدل digital YEWFLO vortex flow meter

فلومتر ورتکس یوکوگاوا مدل  digitalYEWFLO Multivariable

 

فلومتر ورتکس یوکوگاوا مدل digitalYEWFLO High process Temperature

برای اطلاعات بیشتر  وخرید محصول لطفا با ما تماس بگیرید.