فلومتر ورتکس کرونه KROHNE - اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق یکتا

فلومتر ورتکس کرونه KROHNE

فلومتر ورتکس کرونه KROHNE

فلومتر ورتکس کرونه KROHNE

تعریف فلو:

به مقدار حجم یا جرم عبوری سیالات داخل لوله ها در واحد زمان فلو می گویند که دو نوع فلو است

1-حجمی

2-جرمی

روشهای فلو سنجی به دو صورت میباشد

1-روش مستقیم

2-غیرمستقیم

اساس کار فلومتر ورتکس

اساس کار فلومتر ورتکس به این صورت میباشد که در داخل فلومترورتکس مکعب ذوزنه شکلی تعبیه شده است که وقتی فلو با فشار به مکعب ذوزنقه شکل برخورد میکند در پشت آن جریان های گردابی تولید میشود که تعدا دور و دامنه آن بستگی به میزان فلو عبوری دارد و همچنین سنسورهایی تعبیه شده است که این گرداب ها را حس میکنند و با شمارش این گرداب ها میزان فلو عبوری در فلومتر مشخص میشود این نوع فلومترها برای جریان های ضعیف مناسب نیست چون اساس کار این نوع فلومترها برای تولید جریان های گردابی می باشد و خروجی سنسور مجموعه پالس هایی است که در خروجی 4-20 میلی آمپر تولید خواهد شد و این نوع فلومتر ها در جایی که لرزش داشته باشد مناسب نیست.

اندازه گیری فلو در فلومتر ورتکس به صورت حجمی بوده که البته برای اندازه گیری به صورت جرمی در مواردی مانند بخار بایستی با استفاده از ترانسمیتر فشار جداگانه و همچنین سنسور دما و اتصال آنها به فلو کامپیوتر به محاسبه جرم عبوری یا مقدار انرژی جابجا شده پرداخت

کاربرد فلومتر ورتکس:

مناسب برای اندازه گیری بخار و گازها

فلومتر ورتکس کرونه مدل OPTISWRL 4200

فلومتر ورتکس کرونه مدل OPTISWRL 4200

فلومتر ورتکس کرونه مدل OPTISWRL 4070

برای اطلاعات بیشتر  وخرید محصول لطفا با ما تماس بگیرید.