فلومتر مغناطیسی - اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق یکتا

فلومتر مغناطیسی

فلومتر مغناطیسی

تهیه و تامین فلومترهای مغناطیسی kobld-siemens-krohne-endress-yokogawa-abb

تعریف فلو:به مقدار حجم یا جرم عبوری سیالات داخل لوله ها در واحد زمان فلو می گویند که دو نوع فلو است

1-حجمی

2-جرمی

روشهای فلو سنجی به دو صورت میباشد

1-روش مستقیم

2-غیرمستقیم

اساس کار فلومترهای مغناطیسی

فلومتر مغناطیسی بر اساس قانون القاء مغناطیسی کار میکند وقتی برق به سیم پیچ آن اتصال میگردد در سیم پیچ آن یک میدان مغناطیسی اطراف آن ایجاد میگردد که با عبور مایع از مقابل سیم پیچ خطوط مغناطیسی قطع می شود که در اثر این یک ولتاژ ضعیفی ایجاد میشود که مقدار ولتاژ متناسب با سرعت فلو عبوری از میدان خواهد بود که این جریان توسط دو الکترود دریافت و تقویت می شوند که این دریافت و تقویت در نهایت سرعت فلو عبوری را مشخص می کند.

مواردی که باید در انتخاب یک فلومتر مغناطیسی  باید در نظر گرفته شود:

1-دمای سیال

2-فشار حداقل کاری و فشار حداکثر کاری سیال

3-ویسکوزیته ودانسیته سیال

4- میزان فلو عبوری لیتر بر ساعت یا لیتر بر دقیقه

5-متریال فلو متر (که با توجه به نوع سیال عبوری انتخاب میگردد)

کاربرد فلومتر مغناطیسی

شبکه آب وفاضلاب

تولید آب معدنی – شیر -ماست – صنایع غذایی – صنایع شبکه های لوله های آب – صنایع آبیاری کشاورزی