فروش روتامتر کرونه KROHNE - اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق یکتا

فروش روتامتر کرونه KROHNE

فروش روتامتر کرونه KROHNE

فروش روتامتر کرونه KROHNE

روتامتر:با ورود سیال به محفظه مخروطی شکل وزنه بالا رفته و در جایی ثابت خواهد شد و مقدار فلو عبوری را نشان خواهد داد.هر روتامتر برای یک سیال مشخص طراحی می شود و برای همان سیال معتبراست. روتامترها در انواع مختلف به صورت شیشه ای یا همان ستونی و عقربه ای و دیجیتالی ساخته می شوند

تعریف فلو:

به مقدار حجم یا جرم عبوری سیالات داخل لوله ها در واحد زمان فلو می گویند که دو نوع فلو است

1-حجمی

2-جرمی

روشهای فلو سنجی به دو صورت میباشد

1-روش مستقیم

2-غیرمستقیم

مواردی که باید در انتخاب یک روتامتر باید در نظر گرفته شود:

1-دمای سیال

2-فشار حداقل کاری و فشار حداکثر کاری سیال

3-ویسکوزیته ودانسیته سیال

4- میزان فلو عبوری لیتر بر ساعت یا لیتر بر دقیقه

5-متریال فلو متر (که با توجه به نوع سیال عبوری انتخاب میگردد)

روتامتر کرونه مدل H250 M40

روتامتر کرونه مدل H250 M9

روتامتر کرونه مدل  GA24

روتامتر کرونه مدل  GA24

روتامتر کرونه مدل VA40

روتامتر کرونه مدل VA40

برای اطلاعات بیشتر  وخرید محصول لطفا با ما تماس بگیرید.