سنسور خازنی IFM - اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق یکتا

سنسور خازنی IFM