روتامتر - اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق یکتا

روتامتر

روتامتر

روتامتر

روتامتر:با ورود سیال به محفظه مخروطی شکل وزنه بالا رفته و در جایی ثابت خواهد شد و مقدار فلو عبوری را نشان خواهد داد.هر روتامتر برای یک سیال مشخص طراحی می شود و برای همان سیال معتبراست. روتامترها در انواع مختلف به صورت شیشه ای یا همان ستونی و عقربه ای و دیجیتالی ساخته می شوند

تهیه و تامین وفروش روتامتر

روتامتر kobld

روتامتر siemens

روتامتر krohne

روتامتر endress

روتامتر YOKOGAWA

روتامتر abb

تعریف فلو:

به مقدار حجم یا جرم عبوری سیالات داخل لوله ها در واحد زمان فلو می گویند که دو نوع فلو است

1-حجمی

2-جرمی

روشهای فلو سنجی به دو صورت میباشد

1-روش مستقیم

2-غیرمستقیم

مواردی که باید در انتخاب یک روتامتر باید در نظر گرفته شود:

1-دمای سیال

2-فشار حداقل کاری و فشار حداکثر کاری سیال

3-ویسکوزیته ودانسیته سیال

4- میزان فلو عبوری لیتر بر ساعت یا لیتر بر دقیقه

5-متریال فلو متر (که با توجه به نوع سیال عبوری انتخاب میگردد)

برای اطلاعات بیشتر  وخرید محصول لطفا با ما تماس بگیرید.