ترانسمیتر فشار - اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق یکتا

ترانسمیتر فشار

ترانسمیتر فشار

ترانسمیتر فشار

ترانسمیتر فشاریکی از تجهیزات مهم در ابزاردقیق جهت کنترل فشار گازها و مایعات در فرایندهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد ترانسمیتر های فشار در سه نوع ترانسمیتر فشار هوشمند وترانسمتر فشار قلمی و ترانسمیتر اختلاف فشار که جهت اندازه گیری فشار اختلاف دو نقطه مورد استفاده قرار می گیرد ترانسمیترهای هوشمند با پروتکل هارت و پروفیباس ارائه میگردند.

تهیه و تامین و فروش ترانسمیتر اختلاف فشار Autrol

تهیه و تامین و فروش ترانسمیتر فشار

ترانسمیتر فشار ENDRESS

ترانسمیتر فشار VEGA

ترانسمیتر فشار ROSEMOUNT

ترانسمیتر فشار EMERSON

ترانسمیتر فشار YOKOGAWA

ترانسمیتر فشار ATEK

ترانسمیتر فشار WIKA

تهیه و تامین و فروش ترانسمیتر اختلاف فشار Autrol

"<yoastmark

 

تعریف فشار:

نیروی وارد شده بر واحد سطح را فشار می گویند

اندازه گیری فشار به روش استرین گیج

استرین گیج ها معروف ترین اندازه گیری های الکتریکی فشار می باشند و اصولا برای اندازه گیری فشار های بالا مورد استفاده قرار می گیرند به بیان دیگر استرین گیج ها نوارهای بسیار باریکی هستند که در مقابل کشیدگی یا فشار مقاومتشان تغییر می کند اساس کار استرین گیج ها تاثیر سطح مقطع سیم و طول آن در مقاومت آن می باشد که این تغییرات سطح مقطع و طول ناشی از تنش وارده می باشد.

 سنسور های فشار در سه نوع متفاوت ساخته می شوند:

سنسور فشار آنالوگ

سنسور فشار عقربه ای (مانومتر)

سنسور فشار دیجیتال

نکاتی که در موقع انتخاب ترانسمیتر فشار باید رعایت شود:

نسبی یا مطلق بودن فشار

محدوده اندازه گیری فشار

دمای سیال

نوع سیال

نوع خورندگی ماده در ارتباط با سنسور

نوع خروجی ترانسمیتر

مبنای فشار:

1 -مطلق:

اگر اندازه گیری فشاربا احتساب فشار اتمسفر باشد مطلق است

2 – نسبی:

اگر اندازه گیری فشار با احتساب فشار اتمسفر تناشد نسبی است

انواع خطا در PG ها:

1- صفری

2-ضربه ای

3 -زاویه ای

تجهیزات لازم جهت کالیبر ترانسمیتر PT

MA متر دقیق

منبع فشار استاندارد

کالیبراتور فشار

مراحل کالیبر ترانسمیتر فشار:

پس از بستن مدار مراحل زیر را به ترتیب انجام می دهیم

اعمال LRV توسط منبع فشار و تنظیم 4MA توسط پیچ ZERO

اعمال URV توسط منبع فشار و تنظیم 20MA توسط پیچ SPAN

تکرار مراحل فوق

مراحل کانفیکور کردن ترانسمیتر فشار

تعریف LRV , URV

DAMPING TIME یا زمان بروز رسانی

OUT MODE یا تعیین حالت خروجی

OUT DIRECTION یا تعیین جهت خروجی که اپراطور می تواند حالت صعودی یا نزولی را انتخاب کند.

برای اطلاعات بیشتر  وخرید محصول لطفا با ما تماس بگیرید.