ترانسمیتر فشار آی اف ام/IFM - اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق یکتا

ترانسمیتر فشار آی اف ام/IFM

ترانسمیتر فشار آی اف ام/IFM

ترانسمیتر فشار آی اف ام/IFM

ترانسمیتر فشار آی اف ام/IFM یکی از تجهیزات مهم در ابزاردقیق جهت کنترل فشار گازها و مایعات در فرایندهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد ترانسمیتر های فشار در سه نوع ترانسمیتر فشار هوشمند وترانسمتر فشار قلمی و ترانسمیتر اختلاف فشار که جهت اندازه گیری فشار اختلاف دو نقطه مورد استفاده قرار می گیرد ترانسمیترهای هوشمند با پروتکل هارت و پروفیباس ارائه میگردند.

مراحل کالیبر ترانسمیتر فشار:

پس از بستن مدار مراحل زیر را به ترتیب انجام می دهیم

اعمال LRV توسط منبع فشار و تنظیم 4MA توسط پیچ ZERO

اعمال URV توسط منبع فشار و تنظیم 20MA توسط پیچ SPAN

تکرار مراحل فوق

مراحل کانفیکور کردن ترانسمیتر فشار

تعریف LRV , URV

DAMPING TIME یا زمان بروز رسانی

OUT MODE یا تعیین حالت خروجی

OUT DIRECTION یا تعیین جهت خروجی که اپراطور می تواند حالت صعودی یا نزولی را انتخاب کند.

ترانسمیتر فشار IFM مدلPI2794

PI2794-02_EN-GB

ترانسمیتر فشار IFM مدل PN2294

PN2294-01_EN-GB

ترانسمیتر فشار IFM مدل PT5404

PT5404-01_EN-GB

ترانسمیتر فشار IFM مدل PN7071

 

PN7071-02_EN-GB

برای اطلاعات بیشتر  وخرید محصول لطفا با ما تماس بگیرید.